18 Δεκεμβρίου 2009

Hilton, Αίθουσα Θάλεια
 Αρχική
 Σκοπός
 Σε ποιους απευθύνεται
 Διοργανωτής
 Πρόγραμμα
 Ομιλητές
 Παρουσιάσεις
 Album Φωτογραφιών
 Χορηγοί
 Χώρος Διεξαγωγής
 Επικοινωνία
 
Διοργανωτής
Το Derivatives.gr ιδρύθηκε το 2000 και είναι το πρώτο ελληνικό site αφιερωμένο στα χρηματιστηριακά παράγωγα.

Με την εισαγωγή των παραγώγων προϊόντων τον Αύγουστο του 1999 στην ελληνική αγορά, οι επενδυτές αντιμετώπισαν μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Οι προκλήσεις ήταν πολλές ενώ τα νέα (για το ευρύ κοινό) παράγωγα προϊόντα έκρυβαν πολλές παγίδες αλλά και ευκαιρίες.

Στόχοι του Derivatives.gr είναι :
 1. Να εκπαιδεύσει τον υποψήφιο επενδυτή μέσα από το online βιβλίο στο τμήμα της εκπαίδευσης με δυναμικά παραδείγματα μέσα στο χρόνο.
 2. Να προμοτάρει τα νέα εργαλεία ως εναλλακτικά επενδυτικά οχήματα εστιάζοντας όμως ταυτόχρονα στις παγίδες και τους κινδύνους που κρύβουν.
 3. Να παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και ιδεών μεταξύ των μελών της επενδυτικής κοινότητας του site.
 4. Να παρέχει Ρομποτικό Εκπαιδευτή για τη χρήση των calculators για την αποτίμηση των futures και options καθώς και άλλα επενδυτικά εργαλεία με σκοπό τον εμπλουτισμό της επενδυτικής εργαλειοθήκης.
 5. Να παρέχει καθημερινές τιμές κλεισίματος στα παράγωγα προϊόντα.
 6. Να παρέχει ένα σημείο ανταλλαγής εργασιών φοιτητών αλλά και σε επίπεδο διατριβών PhDs.
 7. Να παρέχει ειδησεογραφία και δικές του αναλύσεις με σοβαρή άποψη για τις διεθνείς αγορές του κεφαλαίου, χρήματος και εμπορευμάτων (μέσω του Digital Weekly Magazine).
Το αυξημένο ενδιαφέρον των χρηστών μας δημιούργησε νέες απαιτήσεις στο πέρασμα του χρόνου με αποτέλεσμα το Derivatives.gr να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις των χρηστών του.

Έξι μήνες μετά την ίδρυσή του δημιουργήθηκε η επενδυτική κοινότητα του Derivatives.gr η οποία αποτελείται από 4.900 εγγεγραμμένα μέλη και είναι η μοναδική μεγάλη επενδυτική κοινότητα παραγώγων στην ελληνική αγορά.

Πέραν αυτού, το Derivatives.gr μέσα από την διοργάνωση Συνεδρίων έθεσε ως σκοπό την διάχυση της γνώσης στην ευρύτερη μάζα των sophisticated επενδυτών καθώς και των επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού χώρου. Τον Φεβρουάριο του 2008 οργάνωσε το πρώτο πολυκλαδικό συνέδριο παραγώγων 2008 (www.derivatives-forum.eu) με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες ενώ τον Σεπτέμβριο του 2008 οργάνωσε το πρώτο συνέδριο στρατηγικών διαχείρισης κεφαλαίων (www.fund-strategies.gr) με επαγγελματίες της ελληνικής και ξένης αγοράς. Το τέλος του 2008 έκλεισε με την επιτυχημένη πραγματοποίηση του Investments Forum (www.investments-forum.com). Το πρώτο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 2009 ήταν το Asset Management Forum (www.amforum.gr).

Ως ανεξάρτητη εταιρία, το Derivatives.gr δεν κατέχει ούτε λειτουργεί κάτω από τα συμφέροντα άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Μπορείτε να εμπιστεύεστε το Derivatives.gr για αξιόπιστη συνεργασία, αναλύσεις και άντληση πληροφοριών στο χώρο του.
Το Money Show είναι ένα μοναδικού χαρακτήρα πολυσυνεδριακό φόρουμ που αποτελείται από Συνεδριακές Εκδηλώσεις και Εκθεσιακές Εταιρικές παρουσιάσεις,της επενδυτικής αγοράς, των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και της αγοράς χρήματος.

Κάθε χρονιά συγκεντρώνει στο πλαίσιο της διοργάνωσής του όλες τις δυνάμεις της Πολιτείας, των εθνικών θεσμικών φορέων της αγοράς χρήματος ,των μεγάλων επενδύσεων και των εισηγμένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων.

Βασικοί στόχοι του "Money Show" είναι οι παρακάτω:
 • Μοναδική ευκαιρία σύγκλισης και συνεύρεσης όλων των οικονομικών, επιχειρηματικών, επενδυτικών, πολιτικών, κοινωνικών και Πολιτισμικών φορέων της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής σε μία εκδήλωση, σε ένα Πολυσυνέδριο -Έκθεση αναπτυξιακού, επενδυτικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.
 • Μεγάλη προβολή των συμμετεχόντων προς ένα ειδικό και ευρύ κοινό.
 • Δυνατότητα διαπραγμάτευσης συγκεκριμένων συνεργασιών με φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον.
 • Παροχή προς κάθε ενδιαφερόμενο πλήρους και σφαιρικής ενημέρωσης για τις δυνατότητες της Εθνικής και της ευρύτερης αγοράς και τις τάσεις εξέλιξης της.
 • Ανάδειξη των κορυφαίων θεμάτων της ευρύτερης γεωπολιτικά περιοχής μέσα από τη συντονισμένη συνεδριακή και εκθεσιακή προβολή τους.
Κοινό

To κοινό του "Money Show", αποτελείται από επιχειρηματίες (βιομηχάνους, βιοτέχνες, ξενοδόχους, εμπόρους),ελεύθερους επαγγελματίες ( νομικούς, οικονομολόγους, σύμβουλους επιχειρήσεων, λογιστές, μεσίτες, οργανωτές κ.λ.π) επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστημονικό δυναμικό και φοιτητές οικονομικής κατεύθυνσης.

Επικοινωνία

Ο στόχος μας υλοποιείται μέσα από μία ουσιαστική, πολύπλευρη και άρτια προβολή από τα Μ.Μ.Ε που επιλέγονται βάσει του κύρους τους και της εγκυρότητας της πληροφόρησης.

Οι εκδηλώσεις του "Money Show" τυγχάνουν ευρείας προβολής στα μέσα άμεσου ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων, δηλαδή:
 • Στον ημερήσιο Οικονομικό & Επιχ/κό Τύπο,
 • Στον Περιοδικό Τύπο του χώρου των επιχειρήσεων, της Αγοράς Χρήματος και του Χρηματιστηρίου,
 • Στα διεθνή ΜΜΕ (International Herald Tribune, Fortune Magazine, και CNN).
 
 
Home - Σκοπός - Σε ποιους απευθύνεται - Διοργανωτής - Πρόγραμμα - Ομιλητές - Παρουσιάσεις - Χορηγοί - Χώρος Διεξαγωγής - Επικοινωνία

Internet Support © 2009 derivatives.gr ®