18 Δεκεμβρίου 2009

Hilton, Αίθουσα Θάλεια
 Αρχική
 Σκοπός
 Σε ποιους απευθύνεται
 Διοργανωτής
 Πρόγραμμα
 Ομιλητές
 Παρουσιάσεις
 Album Φωτογραφιών
 Χορηγοί
 Χώρος Διεξαγωγής
 Επικοινωνία
 
Σκοπός

Η εποχή που διανύουμε δημιουργεί έντονους προβληματισμούς σε όλους τους επενδυτικούς κύκλους. Η κρίση έχει αλλάξει πολλά από τα δεδομένα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στο ευάλωτο αυτό επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, η μεθοδευμένη ανάλυση των καταστάσεων παραμένει το μόνο όπλο του επενδυτή.
Στα πλαίσια αυτά, στα πάνελς παρουσιάσεων και συζητήσεων του Trading Show, θα υπάρξουν αναλύσεις για θέματα όπως:

  1. Οικονομικοί κύκλοι και κατανομή κεφαλαίων
  2. Τρέχουσα αποτίμηση μετοχών και παράγοντες που εξαρτάται η μελλοντική τους πορεία
  3. Σύγκριση ελληνικών αποτιμήσεων με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες μετοχές και κλάδους
  4. Διάρθρωση της σύγχρονης αγοράς πετρελαίου και αλλαγές διακρίνονται τα τελευταία χρόνια
  5. Παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές του αργού και πώς αυτές επηρεάζουν τα μεγέθη των κρατικών οικονομιών
  6. Εξέλιξη της αγοράς πετρελαίου το επόμενο διάστημα
  7. Σκιαγράφηση εναλλακτικών εργαλείων διαχείρισης κινδύνων στις ναυτιλιακές εταιρείες και συγκεκριμένα του κινδύνου από τους ναύλους.
  8. Σχέση μεταξύ των αγορών Προθεσμιακών Συμβολαίων Ναύλων (FFAs) και των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) εμπορευμάτων που μεταφέρονται με εμπορικά πλοία
  9. Εφαρμογή στρατηγικών αντιστάθμισης  που εξασφάλισαν εξομάλυνση των χρηματοροών των εμπλεκομένων εταιριών στο Ναυτιλιακό κλάδο
  10. Εξελίξεις στο χώρο των Σύνθετων Προϊόντων με τη χρήση παραγώγων

Ειδικό πάνελ θα πραγματοποιηθεί σε θέματα Τεχνικής Ανάλυσης.

 
 
Home - Σκοπός - Σε ποιους απευθύνεται - Διοργανωτής - Πρόγραμμα - Ομιλητές - Παρουσιάσεις - Χορηγοί - Χώρος Διεξαγωγής - Επικοινωνία

Internet Support © 2009 derivatives.gr ®