18 Δεκεμβρίου 2009

Hilton, Αίθουσα Θάλεια
 Αρχική
 Σκοπός
 Σε ποιους απευθύνεται
 Διοργανωτής
 Πρόγραμμα
 Ομιλητές
 Παρουσιάσεις
 Album Φωτογραφιών
 Χορηγοί
 Χώρος Διεξαγωγής
 Επικοινωνία
 
Σε Ποιους Απευθύνεται
Το συνέδριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση στους :
 • Private Investors
 • CFOs
 • Bankers
 • Treasurers
 • Liquidity Managers
 • Asset Managers
 • Fund Managers
 • Business Development Managers
 • M&A Managers
 • Risk Managers
 • Consultants in Risk Management
 • Private Bankers
 • Financial Services Authorities
 • Legal Department Executives
 • Insurance Companies
 • Heads of Family Offices
 • Heads of Hedge Funds
 • Heads of Derivative Desks
 • Heads of Structured Products
 • Heads of Private Banking and Wealth Management
 • Salespeople of Financial Products
 • Sophisticated Private Investors
 • Institutional Investors
 
 
Home - Σκοπός - Σε ποιους απευθύνεται - Διοργανωτής - Πρόγραμμα - Ομιλητές - Παρουσιάσεις - Χορηγοί - Χώρος Διεξαγωγής - Επικοινωνία

Internet Support © 2009 derivatives.gr ®